Psykologinen neuvonta

Ihmisen fyysinen terveys on riippuvainen henkisestä hyvinvoinnista.