Psykologinen neuvonta

Ihmisen fyysinen terveys on riippuvainen henkisestä hyvinvoinnista.

Psykologinen neuvonta

Ihmisen fyysinen terveys on riippuvainen henkisestä hyvinvoinnista. Lapsettomuusdiagnoosin saaminen ja hedelmöityshoitojen läpi käyminen ovat niin henkisesti kuin fyysisestikin raskaita prosesseja, jotka saattavat aiheuttaa paineita ja stressiä sekä merkittäviä vaikutuksia parisuhteelle. Usein tieto hedelmättömyydestä tulee yllättäen ja aiheuttaa voimakkaita ja ristiriitaisia tunteita. On oleellista tietää, että tässä prosessissa ei olla yksin, vaan aina on mahdollista hakea apua ja tukea.

Psykologinen neuvonta voi olla luonnollinen osa hedelmöityshoitoprosessia, ja sen takia suosittelemme sitä kaikille potilaillemme. Kokenut psykologi auttaa löytämään ratkaisuja siinä, kuinka tulla toimeen lisääntyneiden emotionaalisten muutosten kanssa, ja neuvoo, kuinka parisuhteessa voi paremmin ymmärtää ja tukea toista osapuolta.

psühholoogiline nõustamine

Suosittelemme psykologista neuvontaa osana jokaista hedelmöityshoidon vaihetta:

 • Olette saaneet tietää, että lapsen saaminen luonnollisesti ei onnistu.
 • Olette aloittamassa hedelmöityshoidon ja teitä pelottaa edessä odottava prosessi.
 • Olette käymässä läpi hedelmöityshoitoa ja tarvitsette neuvoja parisuhteen ylläpitämiseen.
 • Olette tulleet raskaaksi hedelmöityshoidon myötä ja tarvitsette emotionaalista tukea.
 • Tarvitse tukea synnytyksen jälkeisen jakson aikana.
 • Tarvitsette tukea raskauden päättymisen tai keskenmenon jälkeen.
 • Haluatte ymmärtää tunteitanne ja oppia tulemaan niiden kanssa toimeen.
 • Haluatte oppia uusia stressinsietotaitoja.
 • Haluatte oppia uusia vuorovaikutustaitoja.
Kairi

Next Fertility Nordic -klinikan kanssa yhteistyössä:

Kairi Tozen-Pütsepp: psykologinen neuvoja, jolla on pitkäaikainen työkokemus raskausajan kriiseistä, Imago-parisuhdeterapeutti ja kouluttaja.

Varatkaa aika:

Yksilöllinen psykologinen neuvonta (60 min)
Pariskunnan psykologinen neuvonta (Imago-suhdeterapia, 90 min)
Raskauskriisin neuvonta (60 min)

 • kokevat vaikeuksia omassa suhteessaan ja haluavat ratkaista konflikteja.
 • pohtivat eroa, mutta etsivät vielä keinoa yhdessä jatkamiseen.
 • ovat aloittamassa yhteiseloa ja haluavat alusta alkaen keskittyä täysin omaan suhteeseensa.
 • haluavat rikastaa omaa yhteiseloaan ja muodostaa vieläkin syvemmän kontaktin läheisiinsä.
 • ovat päättäneet erota ja haluavat tehdä sen mahdollisimman tuetusti ja positiivisesti,
 • ovat olleet jo jonkin aikaa erossa ja haluavat löytää keskinäisen kommunikointitavan tulevaisuutta varten.

Suhdeterapiaan saapuessa ensimmäinen tapaamiskerta keskittyy tutustumiseen ja turvallisen tilan luomiseen sekä molempien osapuolten tarpeiden kuuntelemiseen. Terapeutti kertoo teille, kuinka ja miten aloitetaan, sekä arvioi, mikä sopii parille konkreettisesti.

 • Imago-suhdeterapia sopii kaikille ihmissuhteille: avo- ja aviopuolisot, vanhempi–lapsi, sisko–veli, kollegat jne.
 • tehokkaan tuloksen saavuttaminen vaatii keskimäärin 10–12 tapaamiskertaa.
 • Imago-suhdetyöskentelykerralla parin välillä käydään dialogia, jota terapeutti tukee ja ohjaa, jotta Imago-dialogi etenisi turvallisesti ja asetetun tavoitteen mukaisesti.
 • tapaamiskertojen välillä on olennaista keskittyä omiin kotitehtäviin, jotka on laadittu sillä periaatteella, että tiedostettaisiin ja jaettaisiin olennaista ja arvokasta tietoa oman kumppanin kanssa.
 • Olennaista on harjoittaa johdonmukaisesti Imago-dialogia, joka tekee tiedon jakamisesta turvallista ja luo syvempää kontaktia.
 • Neuvonnan aikana opitaan, kuinka selvitä konflikteista ja luoda sekä ylläpitää molemmille osapuolille iloa ja tyytyväisyyttä tarjoavaa suhdetta.

Tapaamiskerran enimmäiskesto on 90 minuuttia.
Kairi Tozen-Pütsepp: Korkeamman tason Imago suhdeterapeutti, kouluttaja ja ohjaaja.

Ota yhteyttä