Lääkäri kertoo: mikä
aiheuttaa hedelmättömyyttä?

Lääkäri kertoo: mikäaiheuttaa hedelmättömyyttä?


Tri Ailen Alurin (kuvassa) mukaan syyt hedelmättömyyteen ovat hyvin erilaisia. Kuva: Kadri Unt

Hedelmättömyyttä on syytä epäillä, jos parisuhteessa oleva nainen ei ole tullut raskaaksi vuoden luonnollisen yrittämisen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa tulee selvittää, mikä on ollut esteenä, ja onko sitä
mahdollista hoitaa lääketieteellisesti. Mikä aiheuttaa hedelmättömyyttä ja mitä tulee ottaa huomioon
hedelmättömyyshoitojen aikana. Tästä kertovat hedelmöityshoitoklinikka Next Fertility Nordicin  gynekologi, tri Ailen Aluri  ja  kokemusneuvoja Inna Ossiptšuk.

Useita eri syitä

Syitä hedelmättömyydelle on useita: yleisesti ottaen pariskuntien lapsettomuuden syistä 30 % on naisesta johtuvia, 30 % miehestä johtuvia ja 20 % molemmista. Lopuista 20 % tapauksista jää aiheuttaja
epäselväksi vielä nykypäivänäkin. Muutamat tutkimukset ovat esittäneet, että selittämättömän
hedelmättömyyden osuus saattaa olla tosiasiassa vieläkin suurempi.

Selgitame välja viljatuse põhjused
Ensimmäinen askel on etsiä apua hedelmöityshoitoasiantuntijoilta ja tehdä hedelmällisyystutkimus.Kuva: Kadri Unt

Tri Ailen Alurin mukaan saattavat hedelmättömyyden syyt olla niin geneettisiä kuin anatomisia tai saattavat johtua elämän aikana koetuista sairauksista, esimerkiksi sukupuolielintulehduksista. ”Koskaan ei tulisi myöskään aliarvioida ympäristötekijöiden vaikutusta hedelmällisyyteen”, lisää hän.

Lapsettomuuden syiden selvittämiseksi on mahdollista tehdä hedelmällisyystutkimus, jonka avulla lääkäri auttaa selvittämään mahdolliset syyt.

Merkittävin naisen hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä on hänen ikänsä, koska munasolujen määrä ja laatu alkaa 30. ikävuoden jälkeen vähitellen heikkenemään. ”Yleisimpiä naisesta johtuvan hedelmättömyyden syitä ovat esimerkiksi ovulaatiohäiriöt eli munasolun kypsymisen ja munasarjasta irtoamisen häiriöt, munanjohtimien tukos, endometrioosi”, kertoo tri Aluri. Oman hedelmällisyystilanteen kartoittamiseksi on suositeltavaa käydä gynekologilla, joka tarvittaessa suosittelee jatkotutkimuksia ja -kokeita.Miesten hedelmättömyyttä taas arvioidaan siittiöiden määrän, liikkuvuuden ja muodon perusteella. ”Meidän klinikallamme miesten siemennesteanalyysi tehdään sujuvasti, ja sen tulokset ovat tiedossa viimeistään parissa päivässä”, hän kertoo. Jos edellä mainitut arvot jäävät normin alapuolelle, saattaa munasolun hedelmöittäminen luonnollisesti tuottaa vaikeuksia.

Vaikuttaako stressi?

Kuten sanottua, jää useissa tapauksessa hedelmättömyyden syy epäselväksi. Geneettisten ja anatomisten syiden lisäksi saattaa olla muitakin vaikuttavia tekijöitä. Hedelmällisyyteen vaikuttavat varmasti elämäntavat, kuten tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö tai vähäinen fyysinen aktiivisuus, mutta myös ympäristö, kuten altistuminen myrkyllisille aineille töissä tai kotona. Tutkimukset ovat osoittaneet, että myös myrkyllisiä aineita sisältävä kosmetiikka ja kodin kemikaalit saattavat vaikuttaa kielteisesti hedelmällisyyteen.

Myöskään ei voida olla mainitsematta stressiä, jota pitkään tuloksetta sujunut raskauden yrittäminen voi pariskunnassa aiheuttaa. ”Lapsettomuus epäilemättä aiheuttaa stressiä, joka omalta osaltaan saattaa vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Esimerkiksi lääkärit tuntevat useita tapauksia, joissa pariskunta on käynyt läpi vuosien hedemällisyyshoitoja, ja koeputkihedelmöityksellä saadun ensimmäisen lapsen jälkeen tulee seuraava raskaus pariskunnalle täytenä yllätyksenä”, hän kertoo.

Hedelmöityshoitoklinikka Next Fertility Nordic kokemusneuvoja Inna Ossiptšuk lisää, että enemmistö hedelmättömyyteen törmäävistä pariskunnista kokee diagnoosia edeltäviä ja seuraavia psyykkisiä haasteita, esimerkiksi pelkoa lapsettomuudesta, tilanteen kiistämistä tai syyllisyydentuntoa, oman kehoon kohdistuvaa vihaa, sosiaalista painetta ja paljon muuta.

rasedus
Elämän synty riippuu erittäin monista pienistä yksityiskohdista. Kuva: Canva

”Oleellista on muistaa, että kaikki nämä tunteet ovat täysin normaaleja”, hän huomauttaa. Toisaalta vielä oleellisempaa on oppia kontrolloimaan omia kielteisiä tunteitaan (joko itsenäisesti tai kokemusneuvojan avulla), jotteivät ne vaikuttaisi hedelmöityshoitojen tehoon.

Hoidot ovat taival

Lapsettomuuden hoidon klassinen menetelmä on koeputkihedelmöitys IVF, jossa on kyse erittäin merkittävästä ja oleellista toimenpiteestä. Epäilemättä pariskunnilla saattaa olla sen suhteen erittäin suuria odotuksia. Usein ei oteta huomioon, että kyse on taipaleesta, joka saattaa koitua emotionaalisesti vaikeammaksi kuin on alkuun ajateltu. Sen suhteen voi joka vaiheessa käydä niin, ettei asia suju tarkalleen niin kuin on odotettu.

”Tulee ottaa huomioon, että elämän synty riippuu solutasolla erittäin monista pienistä yksityiskohdista. Aina alkaen siitä, kuinka paljon naiselta onnistutaan keräämään munasoluja, minkä laatuisia miehen siittiöt ovat, miten munasolut hedelmöittyvät, millaiset alkiot kehittyvät ja kiinnittyykö alkio naisen kohtuun”, täsmentää tri Aluri.

Nykypäivänä keskimäärin noin 30 % koeputkihedelmöityksistä onnistuu. IVF-tulokset vaihtelevat naisten iän mukaan. ”Alle 35-vuotiailla on onnistumisprosentti yleensä korkeampi ja yli 40-vuotialla matalampi. Myös luonnollisin keinoin raskauden todennäköisyys kuukauden aikana on noin 30 %”, huomauttaa gynekologi. ”Uuden elämän synty onkin aina suuri ihme, jota olemme tottuneet pitämään itsestäänselvyytenä”.

Kukaan ei ole yksin

On huomionarvoista, että vaikka ensimmäinen koeputkihedelmöitys ei onnistuisi, saavat niin hoitava lääkäri kuin laboratoriotyöntekijät olennaista tietoa siitä, mitä tulee ottaa huomioon seuraavaa toimenpidettä suunnitellessa.

Esimerkiksi tehdään päätelmiä siitä, kuinka naisen munasarjat reagoivat lääkkeisiin, onko tarpeen tehdä lisätutkimuksia vai olisiko jokin toinen hedelmöityshoitomenetelmä sopivampi. ”Oleellista toki on, että lapsettomuushoitoa läpikäyvä pariskunta olisi toisilleen tueksi ja kulkisi yhdessä koko prosessin läpi”, sanoo tri Aluri.

Välillä on myös hyvä kysyä neuvoa joltakulta, joka on itse saman prosessin läpikäynyt. Next Fertility Nordicin klinikalla potilaan on mahdollista käydä kokemusneuvojan luona. Kokemusneuvoja voi jakaa omia henkilökohtaisia kokemuksiaan IVF-hoitoprosessista sekä olla tueksi ja avuksi hedelmöityshoitoja läpikäyvälle potilaalle. Näin kukaan ei ole tällä taipaleella yksin – oman alansa asiantuntijat ovat joka vaiheessa auttamassa omine parhaine neuvoineen.