Inna Ossiptšuk

LUOVUTUSOHJELMAN KOORDINAATTORI JA IVF KOKEMUSNEUVOJA
Lyhyesti minusta

Aloitin työskentelyn Next Fertility Nordic -klinikalla 2017. Aiemmin työskentelin 20 vuotta turkin kielen ja kirjallisuuden lehtorina Tallinnan yliopistossa. Työtehtäviini kuuluu luovuttajien ja klinikan hoitohenkilökunnan välinen koordinointi ja neuvon potilaita myös sopivan luovuttajan valinnassa. Toimin myös potilaiden ja luovuttajien kokemusneuvojana. Olen vaihtanut alaa joustavasti, mutta halu auttaa muita on pysynyt muuttumattomana uranvaihdoksesta huolimatta ja riippumatta siitä, onko kyseessä kielen opettaminen, sopivan luovuttajan valitseminen vai luovutukseen liittyvien jännitteiden lieventäminen. Olen aktiivinen ja suhtaudun asioihin positiivisesti, ja kääntäminen sekä psykologia ovat myös lähellä sydäntäni.

Koulutus

Olen opiskellut venäjää ja venäläistä kirjallisuutta Tallinnan yliopistossa, ja olen suorittanut maisterin tutkinnon idän kielissä ja kirjallisuudessa (turkin kieli ja turkkilainen kirjallisuus). Olen kehittänyt osaamistani osallistumalla koulutuksiin sekä Virossa että Turkissa. Suoritin kokemusneuvojan koulutuksen 2020–2021.

Kielitaito

viro, venäjä, turkki ja englanti

Peret meistä

Potilaspalaute

“Minä pidin siitä, että niin sairaanhoitaja, kätilö kuin lääkärikin vastasivat kaikkiin kysymyksiini, kuuntelivat minua, ja sain aina enemmän kuin vain vastauksen kysymykseeni. Tunsin oloni hyväksi ja huomioon otetuksi.”

Klinikan potilas, 2022

Klinikan potilas, 2022

“Erittäin miellyttävä henkilökunta! Koen olevani tervetullut ja että minusta välitetään. Kiitos, että teillä oli niin paljon aikaa meille opettaa, kuinka tulisi pistää (kätilö Tiina). Kiitos tri Aluri. Te olette paras lääkäri, jolla olen käynyt!”

Tyytyväinen asiakas, 2022

Tyytyväinen asiakas, 2022

“Hedelmöityshoidon kaltaisen emotionaalisesti raskaan ongelman aikana olen kokenut klinikalla koko ajan turvalliseksi, hoidetuksi ja hyväksi.”

Hyvin hoidettu potilas, 2022

Hyvin hoidettu potilas, 2022