IVF labori tehisintellektist abiline CHLOE

IVF labori tehisintellektist abiline CHLOE

Next Fertility Nordic kliiniku IVF labor võttis kasutusele Fairtility tehisintellekt programmi CHLOE (Cultivating Human Life through Optimal Embryos). CHLOE on meie embrüoloogide tehisintellektist abiline ja selle programmi abil saavad ka meie patsiendid ülevaate oma embrüote arengust IVF laboris.

CHLOE, EmbryoScope ja MediTex programmi abil oleme oma IVF laboris digitaliseerinud tööprotsessid, mis tõstab oluliselt laboritöötajate efektiivsust ja aitavad teha paremaid raviotsuseid, millised embrüod sobivad naisele siirdamiseks ja külmutamiseks.

Tehisintellekti algoritmid on välja töötatud suurte andmebaaside põhjal, mis on arvesse võtnud tuhandete embrüote kvaliteeti tuginedes rakkude morfoloogilistele ja morfokineetilistele tunnustele ning sidudes need omadused embrüo implanteerumise ja hilisema raseduse tekkega.

CHLOE EQ (embryo quality) hindab embrüote elujõulisust, analüüsides embrüote arenguetappidega seotud infot EmbryoScope poolt salvestatud piltide põhjal. Embrüote kvaliteeti hinnatakse skaalal 0 kuni 10. Kui programm märkab kõrvalekaldeid embrüo arengumustris (nt ebakorrapärane rakkude jagunemine), siis märgib programm selle punasena ja vähendab konkreetsele embrüole antavat hinnet.

Chloe programm

CHLOE programm oskab juba embrüo 2. arengupäeval prognoosida, kui suur potentsiaal on sellel embrüol areneda blastotsüstiks. See on väga oluline info edasise ravi planeerimisel, nt aitab valida sobiva päeva embrüo siirdamiseks. Samuti aitab see patsiendil valmistuda ette võimalikuks tulemuseks.

Uued personaalsed võimalused patsiendile

  • Päev peale kehavälis viljastamist informeerivad meie laboritöötajad patsiente munarakkude viljastamise tulemustest
  • Soovi korral saab patsient samuti ligipääsu CHLOE platvormile, et jälgida reaalajas oma embrüote arengut · Näidet patsiendi vaatest CHLOE programmile saab näha SIIN
  • Embrüote arengut saab jälgida kuni embrüote siirdamise või külmutamiseni (kuni 6. päev)
  • Peale ravitsükli lõppu teeb laboritöötaja patsiendile kokkuvõtte, kus on märgitud, millised embrüod naisele siirdati ja millised külmutati. Siirdatud embrüo(te) video on programmis roheline ja külmutatud embrüod märgitud sinisega.
Samantha Wake, Next Fertility Nordic IVF labori juhataj
Samantha Wake, Next Fertility Nordic IVF labori juhataj

Patsientidele on oluline selgitada, et kõik naise munarakud ei viljastu ning kõik embrüod ei arene balstotsüsti staadiumini (5.-6.päev). Samuti kõik blastotsüstid ei ole piisavalt hea kvaliteediga, et neid siirdada või külmutada. See on täiesti normaalne ja seda juhtub nii loomuliku kui ka kehavälise viljastamise korral. Ainult hea kvaliteediga embrüo implanteerub naise emakasse, tekib rasedus ja sünnib beebi.

Embrüote kvaliteedi hindamine on embrüoloogi üks olulisemaid tööülesandeid ja patsiendi jaoks kliinilise tähtsusega. Keskmiselt kehvema kvaliteediga embrüod ei implanteeru naise emakasse.

Samuti võib neis esineda geneetilisi kõrvalekaldeid, mis võivad omakorda põhjustada raseduse katkemisi. Tehisintellekti abi kasutamine embrüo valikul tõstab laboritöötajate efektiivsust ning aitab märgata embrüote arengus kõrvalekaldeid, mis muidu jääks kord päevas mikroskoobi all embrüot hinnates märkamata.

Läbi viidud uuring näitas, et 95% patsientidest andis positiivse tagasiside, kui nende IVF programmis kasutati CHLOE programmi ja nad hindasid kõrgelt, et said ravitsükli ajal infot oma embrüote kvaliteedi kohta. 75% vastanutest tundis ennast ravi ajal rahulikumana (Yelke et al.2022).

Laborijuhata Samantha Wake: CHLOE ABIL ON PATSIENDID OMA IVF RAVI PROTSESSI ROHKEM KAASATUD NING SAAVAD REAALAJAS ÜLEVAATE OMA EMBRÜOTE ARENGUST. LOODETAVASTI ANNAB SEE LISAVÄÄRTUST JA JULGUSTUST KEERULISE IVF TEEKONNA LÄBIMISEL. PEAME OMA KLIINIKUS OLULISEKS, ET MEIE TEENUSED ON LÄBIPAISTVAD JA PATSIENDILE ARUSAADAVAD.

Adriana Brualla, Fairtility Embrüoloogia Direktor: “Oleme Fairtility meeskonnaga väga rõõmsad, et Next fertility Nordic otsustas liituda CHLOE programmiga, mille abil väheneb embrüoloogide manuaalne embrüote hindamine ja andmete sisestamine.

Usume Fairtility’s, et toetades viljatusravi kliinikuid innovaatiliste lahednustega, muutes tööprotsesse sujuvamaks ning parandades kliendisuhteid, loome uuendulsikke lahendusi viljatusravi valdkonnas.”