Doonorsugurakud

Next Fertility Nordicul on oma munarakupank ja spermapank. Leiame kiiresti sobivad doonormunarakud või doonorseemnerakud.

Doonorsugurakud

Next Fertility Nordic omab suurt valikut doonormunarakke ja doonorseemnerakke, et aidata kiirelt neid paare, kelle enda sugurakkude kvaliteet on langenud.

Tänu aktiivsele doonorlusprogrammile on meil oma munarakupank ja spermapank. Next Fertility Nordic kliinik omab pikaaegset kogemust sugurakkude ja embrüote külmutamisel ja säilitamisel. Bioloogilist materjali säilitatakse vedela lämmastiku keskkonnas. Next Fertility Nordic biopangas on tagatud rakkudele stabiilsed tingimused (-195 C). Kaasaegsed külmutusmeetodid tagavad rakkude kõrge elulemuse. Meie kliinik teeb koostööd teiste raviasutustega nii Eestis, kui ka välisriikides ning aitame  organiseerida bioloogilise materjali transpordi patsiendile sobivasse kliinikusse.

Next Fertility Nordic munarakupank ja spermapank on suure valikuga, kust leiad kiirelt sobivad doonormunarakud või doonorseemnerakud.

Doonorsugurakkude tellimine on lihtne

Doonorite koordinaator on abiks doonorrakkude valimisel ja sobiv doonor leitakse tavaliselt kiiresti. Vajadusel saab Next Fertility Nordicust tellida doonorrakud ka mõnda teise viljatusravi teostavasse raviasutusse. Oleme abiks rakkude transpordi organiseerimisel.

Teeme koostööd teiste tunnustatud doonorsugurakupankadega: Fairfax Cryobank, Cryos Internationali ja European Sperm Bank’iga.

Muna- ja seemnerakkude annetamine on Eestis anonüümne. Viljatusravi doonorseemnerakkude ja doonormunarakkudega tohib teostada naisele vanuses kuni 50 aastat (kaasaarvatud).

Millised on meie doonorid?

Next Fertility Nordic munarakudoonorid  on noored ja terved naised (20-32 aastased) ning spermadoonorid terved mehed (20-35 aastased), kes on läbinud põhjaliku tervisekontrolli. Kõik meie munarakudoonorid ja spermadoonorid on eelnevalt nõustatud ja neile on teostatud geneetilised uuringud (karotüüp, geneetiliste haiguste kandlustest) ning testitud nakkushaiguste suhtes (HIV, HBV, HCV, Syphilis, Chlamydia, Neisseria Gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, HSV2 IgG, CMV IgG/IgM, HTLV 1,2).

Eestis on sugurakudoonorlus anonüümne ja doonori kohta avaldatakse järgmised andmed: rahvus, nahavärv, haridus, perekonnaseis, laste olemasolu, pikkus, kehaehitus, juuste ja silmade värvus. Eestis on viljatusravi ja doonorrakkude kasutamist reguleerivaks seaduseks Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus.

Embrüote säilitamine

Kliiniku biopank annab võimaluse patsiendile külmsäilitada embrüoid. Viljatusravi käigus arenenud hea kvaliteediga embrüoid on võimalik külmutada ja säilitada kuni 7 aastat. Külmutatud embrüod saab sobival ajal üles sulatada ning kasutada külmutatud embrüo siirdamise (FET, frozen emrbyo transfer) protseduuril.

Munarakkude ja sperma külmutamine ja säilitamine

Biopank annab võimaluse ka enda munarakke või seemnerakke külmutada ja säilitada. Seda tehakse nii meditsiinilistel, kui ka sotsiaalsetel põhjustel. Meditsiinilised näidustused: näiteks enne keemia- või kiiritusravi (kooskõlastatakse raviarstiga) või on mehel või naisel soodumus munarakkude või seemnerakkude  kvaliteedi languseks. Sotsiaalsed põhjused: sobiva partneri puudumine, soov saada bioloogiline järglane hilisemas vanuses. Munarakkude või seemnerakkude külmutamiseks võtke meiega ühendust.

Viljatusravi saab teostada vajadusel ka topeltdoonorlusega, mis tähendab, et patsient saab meie biopangast tellida korraga nii doonorseemnerakud, kui ka doonormunarakud.