Geeninõustamine

Geeninõustaja aitab mõista geenide rolli seoses teatud haiguste ja tervisenäitajatega.

Geeninõustamine

Next Fertility Nordic pakub mitmeid geneetilisi analüüse:

Testimise-eelne nõustamine on asjakohane siis, kui soovid rohkem teada mingi haiguse geneetilise tausta kohta või kui kaalud testimist ja vajad teavet erinevate testimisvõimaluste kohta.

  • Kas minu perekonnas võib olla pärilik haigus?
  • Millised testid oleksid antud juhul sobilikud?

Testimise-eelne nõustamine kujutab endast ligikaudu 60 minutilist sessiooni, mis hõlmab terviseinfo kogumist, pereloo kogumist ning sugupuu koostamist.

Geeninõustaja

Geeninõustaja lähtub nõustamisel Sinu eesmärkidest, huvidest ja hirmudest ning aitab mõista geenide rolli seoses teatud haiguste ja tervisenäitajatega. Geeninõustaja:

  • tutvustab erinevaid testimisvõimalusi võimaldades Sul teha informeeritud otsuseid;
  • tõlgendab testi tulemusi ja tutvustab võimalikke edasisi tegevusi;
  • pakub emotsionaalset tuge;
  • selgitab pärilike riskide mõju Sinu pereliikmetele;
  • soovitab, kust saada täiendavat informatsiooni ja tuge.

Kui geneetiline test on varasemalt juba tehtud, võid vajada abi tulemuste tõlgendamisel või soovida tuge saadud informatsiooniga toime tulekuks.

  • Kuidas peaksin geneetilise testi tulemust tõlgendama, mida see mulle tähendab?
  • Kuidas mõjutab testi tulemus minu järglaste või sugulaste terviseriske?
  • Kelle poole võiksin pöörduda edaspidiseks jälgimiseks ja toe saamiseks?

Testimisjärgne nõustamine kujutab endast ligikaudu 30 minutilist sessiooni, mille raames selgitab geeninõustaja testi tulemuste tähendust testitud isikule ja pereliikmetele. Soovi korral saab nõustaja tutvustada olemasolevaid tugigruppe ja sobivaid erialaspetsialiste.

Geeninõustaja aitab selgitada muuhulgas, kuidas mõjutab testi tulemus  järglaste või sugulaste terviseriske.

Geeninõustaja Liis Leitsalu, PhD:

Valdava osa oma haridusteest olen käinud väljaspool Eestit.  Bakalaureusekraadi geneetikas omandasin Šotimaal,  Edinburgh’i Ülikoolis.  Sellele järgnesid  õpingud Ameerika Ühendriikides Sarah Lawrence College’s, mis lõppesid 2010. aastal magistrikraadiga geneetilise nõustamise alal.

​Alates 2010. aastast töötan Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramus, kus muuhulgas olen uurinud rahva ja arstide hoiakuid geneetilise testimise suhtes ja geneetilise informatsiooni teadasaamise mõju inimesele. Uurimistöö päädis 2016. aastal doktorikraadiga geenitehnoloogias teemal “Genoomsete teadustöötulemuste tagasiside populatsioonipõhise biopanga geenidoonoritele”.

​2016-2017 praktiseerisin lisaks geenidoonorite nõustamisele Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskuse Tallinna üksuses.

​​2021 omandasin Euroopa Meditsiinigeneetika Nõukogu poolt geneetilise nõustaja kutsetunnistuse.

Olen Eesti Meditsiinigeneetika Seltsi liige.