Next Fertility Nordic kliiniku IVF labor sai ISO15189 sertifikaadi

Next Fertility Nordic kliiniku IVF labor sai ISO15189 sertifikaadi

Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) tunnustas hiljuti Next Fertility Nordic kliiniku (BioEximi OÜ) IVF laborit ISO15189 kvaliteedisertifikaadiga. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiinilaborite kvaliteedistandardiga, mis hindab meditsiinilaborite kvaliteeti ja kompetentsust.

Next Fertility Nordic kliiniku tegevjuht Karin Rosenstein: “Kolisime 2021 aastal oma kliiniku ja laborid uutesse ruumidesse Tallinnas, Veerenni 51. Juba uue kliiniku disainimisel panime suurt rõhku laborite vastavusele rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele ja varustasime oma laborid kaasaegseima tehnoloogiaga, et pakkuda parimaid võimalusi tänapäeva lastetuse ravis. Sisse viidud kvaliteedikontrollsüsteem kirjeldab detailselt meie organisatsiooni juhtimist, ruume, seadmeid ja uuringuprotsesse. Põhjalikult kirjeldatud kvaliteedisüsteem on kindlasti abiks töötajatele nende igapäevatöös ja tagab protsesside pideva jälgitavuse. Oleme orienteeritud ravitulemuste parendamisele ja paneme suurt rõhku oma töötajate järjepidevale koolitamisele, et olla kursis viljatusravi valdkonna viimaste arengusuundadega”.

“ISO15189 kvaliteedimärk suurendab veelgi usaldust meie patsientide ja koostööpartnerite seas. Eelistame ka ise koostööd ettevõtetega, mis järgivad oma töös ISO15189 kvaliteedinõudeid nagu näiteks Synlab ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus” lisas Rosenstein.

EAK Peaassessor Anastassia Filimonova: “Meil on hea meel, et Next Fertility Nordic (BioEximi OÜ) kliinik taotles akrediteeringut meditsiinilalborile EVS-EN ISO 15189:2012 järgi.  Viljatusravi näol on tegemist väga olulise valdkonnaga, mis nõuab oma tööprotsessides suurt täpsust ja laboritingimuste pidevat jälgimist. Kuigi meditsiini valdkonnas on akrediteerimise taotlemine vabatahtlik, siis aitab see kindlasti tõsta usaldusväärsust klientide seas ja on vajalik riigilt volituste taotlemiseks õigusaktidega reguleeritud sfääris tegutsemiseks”.

Esimesel aastal akrediteeriti BioEximi OÜ laborites kuus meetodit.

  1. akrediteerimiskeskusSeemnerakkude kontsentratsiooni määramine
  2. Seemnerakkude liikuvuse määramine
  3. Seemnerakkude morfoloogia määramine
  4. Munarakkude küpsuse hindamine
  5. Viljastatud munarakkude e. sügootide hindamine
  6. Embrüo arengu hindamine (1-6 päev)

    Ava sertifikaat