PGT ja embrüo biopsia – kas see võiks teile sobida?

PGT ja embrüo biopsia – kas see võiks teile sobida?

Next Fertility Nordic kliiniku embrüoloogid ja biopsiatehnikud Yolanda ja Samantha kirjeldavad embrüote siirdamiseelse geneetilise testimise (PGT) näidustusi ja embrüo biopsia protsessi IVF- laboris.

Yolanda Moreira
Samantha Wake

PGT ja blastotsüsti biopsia on kõrgtasemel tehnikad, mis on muutnud kunstliku viljastamise tehnoloogia maailma. Tulevastel vanematel on võimalus juba enne embrüo siirdamist emakasse kontrollida embrüoid geneetiliste kõrvalekallete suhtes ja suurendada seeläbi terve raseduse tõenäosust. PGT teostamisel on oluline mõista ka mõningaid praktilisi kaalutlusi. Selles blogis süveneme PGT maailma, et kirjeldada protsessi algusest lõpuni.

Lühidalt öeldes hõlmab PGT embrüote uurimist IVF tsükli ajal, et tuvastada geneetilised kõrvalekalded enne embrüote emakasse siirdamist. Teste on kolme tüüpi: PGT-A kromosoomide aneuploidsuse skriinimiseks, PGT-SR kromosoomide struktuursete ümberkorralduste jaoks ja PGT-M monogeensete ehk konkreetse geeni muutuse tuvastamiseks. Koos töös teie viljatusraviarstiga selgitatakse, kas ja milline embrüote geneetiline testimine on teile näidustatud.

Millal on PGT soovitatav?

 • Kui patsiendi või paari perekonnas esineb geneetiline haigus, mis võib päranduda järglasele
 • Kui naine ja mees (või sugurakudoonor) on mõlemad sama autosoomse retsessiivse haiguse kandjad
 • Ühel patsientidest on tasakaalustatud struktuursed kromosoomi ümberkorraldused
 • Naine on munarakkude punktsiooni ajal 38-aastane või vanem
 • Korduvad raseduse katkemised
 • Mitmed ebaõnnestunud IVF ravistüklid
 • Raske mehepoolne viljatus

Kui IVF ravitsüklist on oodata palju kvaliteetseid embrüoid, võib PGT aidata valida, mis järjekorras embrüoid siirdada ja potentsiaalselt vähendada rasestumiseks vajalike embrüo siirdamiste arvu.

Isegi kui näidustused puuduvad, võivad patsiendid teenusega liituda.

Kuidas PGT erineb “tüüpilisest” IVF-tsüklist?

 • PGT lisateenusena tuleks lisada raviplaani enne 1. tsüklipäeva algust. Soovitatav on ka geeninõustaja konsultatsioon.
 • Enne embrüo biopsia teostamist tuleb allkirjastada vastav nõusoleku vorm.
 • Erinevalt enamikust “tüüpilistest” IVF-i tsüklitest ei ole pärast munarakkude kogumist võimalik embrüoid “värskelt” siirdada. Selle asemel külmutatakse kõik embrüod, millele on tehtud biopsia ja siirdamine tehakse hiljem külmutatud embrüo siirdamise tsüklis. Arst võib soovitada pausi (üks kuu) enne embrüo siirdamise tsükli ettevalmistamise algust.
 • Kui IVF tsüklist on oodata vähe folliikuleid või vähe embrüoid, võib patsient otsustada teha teise munarakkude kogumise tsükli, et saada kokku rohkem embrüoid, mida geneetiliselt testida. Sellisel juhul peab labor sellest varakult teada saama, et embrüod saaks külmutada 3. arengupäeval. Teise tsükli jooksul sulatatakse kõik külmutatud embrüod, nii et biopsia tehakse korraga mõlema tsükli embrüotele.

Mis täpselt toimub embrüote ja rakkudega biopsia ajal?

 • Meie kliinikus teostatakse blastotsüsti biopsiat 5. ja 6. arengupäeval. Mõnikord viiakse läbi ka abistav koorumine (hatching), mille käigus tehakse laseri abil väike ava embrüo kesta. See võimaldab rakkudel embrüost välja “kooruda”.
 • PGT biopsia teostatakse ainult hea kvaliteediga blastotsüstidele. Halva kvaliteediga embrüoid ei soovitata testida.
 • Embrüo välisservast aspireeritakse peene pipetiga 4-8 rakku ja need eraldatakse ülejäänud embrüost.
 • Aspireeritud rakud asetatakse mikroskoobi all väikesesse tuubi ja säilitatakse -20 kraadi juures.
 • Ülejäänud embrüo(d) külmsäilitatakse tavapärasel viisil vastavalt biopsia numbrile.
 • Eraldatud embrüo rakud saadetakse analüüsimiseks geneetikalaborisse.
 • Analüüsi tulemused saadetakse meditsiinitöötajatele 2–3 nädala pärast.
 • Kui PGT tulemused on käes, teavitab arst sellest patsienti ja annab soovitusi edasise raviplaani kohta.

Kuidas mõjutab vanus normaalsete embrüote saamise tõenäosust?

Keskmine aneuploidse embrüo (vale kromosoomi komplektiga) saamise tõenäosus alla 35-aastase naise puhul on 30%. 44 aastase või vanema naise puhul suureneb see kuni 90%-ni!

Üldiste statistiliste andmete kohaselt on elussünni tõenäosus euploidse embrüo (korrektse kromosoomi komplektiga) puhul 50%, sõltumatu naise vanusest.

https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2022.01.007

Mis vahe on PGTA/PGTSR/ ja PGTM vahel?

PGT-A (siirdamiseelne geneetiline testimine aneuploidsuse tuvastamiseks):

PGT-A on kõige levinum testimise vorm. See tuvastab arvukaid kromosoomianomaaliad. Võib esineda terve kromosoomi (kaasa arvatud sugukromosoomid X ja Y) lisandumine või puudumine. Patsiendipoolne ettevalmistus ei ole vajalik.

PGT-SR (siirdamiseelne geneetiline testimine struktuuriliste ümberkorralduste tuvastamiseks):

Enne PGT-SR tsükli planeerimist peab patsient tegema karüotüübi (kromosoomide) testi. Test on vajalik, kui kromosoomide struktuuris esineb kõrvalekaldeid.

PGT-M (siirdamiseelne geneetiline testimine konkreetse geenimuutuse tuvastamiseks):

Enne PGT-M tsükli planeerimist peab olema patsiendi(te) ja nende sugupuus esinevate teadaolevate monogeensete geneetiliste haiguste esinemine selgelt dokumenteeritud. Geneetika labor vaatab andmed üle ja kinnitab, kas konkreetse geenimuutuse tuvastamine embrüos on võimalik. Testi ettevalmistumiseks on vajalik saata patsientide vereproovid geneetika laborisse 6 nädalat varem. Võimaluse korral tuleks võtta ka süljeproov vanematelt. Mõned näited monogeensetest haigustest: tsüstiline fibroos, sirprakuline aneemia või Huntingtoni tõbi.

Kõikidele PGT-M testitud embrüotele tehakse ka PGT-A analüüs, et kontrollida embrüote kromosoomide arvu.

Mida oodata, kui tulemused saabuvad?

Võimalikud on järgnevad tulemused:

Euploidne (PGT-A):

 • Embrüod on normaalsed, see on positiivne tulemus ja patsiendile saab jätkata nende embrüote siirdamist, mis tavaliselt suurendab eduka raseduse tõenäosust.

Aneuploidne (PGT-A):

 • Embrüote kromosoomide komplekt on ebanormaalne. Need embrüod ei sobi siirdamiseks, kuna neil on suurem risk implantatsiooni ebaõnnestumiseks või raseduse katkemiseks. Patsiendil tuleb kaaluda täiendavaid IVF-i tsükleid või muid võimalusi, näiteks doonormunarakkude/sperma kasutamist.

Kaootiline aneuploidne (PGT-A):

 • Tulemused näitavad, et tuvastati kuus või enam kromosoomimuutust. Kaootiline aneuploidne tulemus ei pruugi olla õige. Kliinik võib kaaluda embrüole uue biopsia tegemist, et tulemust kinnitada.

Määramatu (PGT-A):

Geenilabor ei suutnud saada embrüo kohta usaldusväärset tulemust. See võib juhtuda, kui biopsiaproovis ei ole piisavalt DNA-d või kui DNA kvaliteet ei ole tulemuse saamiseks piisav. Embrüo võib olla nii kromosomaalselt normaalne kui ebanormaalne ja seda peetakse nüüd “testimata” embrüoks. Kliinik võib kaalude kordusbiopsiat vastavalt embrüo kvaliteedile.

Mosaiikne (PGT-A):

 • Biopsias on euploidsete ja aneuploidsete rakkude segu. Euploidsete embrüote puudumisel on pärast geneetilist konsultatsiooni võimalik siirdada „madala mosaiiksusega“ embrüoid.

Tasakaalustatud (PGT-SR):

 • PGT-SR puhul võivad tulemused näidata tasakaalustatud kromosoomide ümberkorraldustega embrüoid. Need embrüod kannavad sama geneetilist informatsiooni nagu vanemad, kuid tasakaalustatud kujul. Nende embrüote siirdamist võib kaaluda, kuna neil ei ole suurem risk geneetiliste kõrvalekallete tekkeks.

Tasakaalustamata (PGT-SR):

 • PGT-SR suudab tuvastada embrüoid, millel on tasakaalustamata struktuursed kromosoomide ümberkorraldused. Tasakaalustamata embrüoid ei soovitata üldiselt siirdada, kuna neil on suurem risk sünnidefektide ja arenguprobleemide tekkeks.

Madal risk (PGT-M):

 • Embrüod ei kanna testitud geeni suhtes muutust (monogeenset geenimutatsiooni). Need embrüod sobivad siirdamiseks ja neil on pärilike haiguste risk väiksem.

Ohustatud (PGT-M):

 • Potentsiaalsel lapsel on testitud geeni suhtes mutatsiooni pärimise oht.

Kas PGT-l on mingeid võimalikke piiranguid?

 • Kuigi geneetiline testimine on väga täpne (98%), ei ole see eksimatu. On väike tõenäosus (2%) valepositiivseteks või valenegatiivseteks tulemuseks, mis võib viia valede järeldusteni geneetilise seisundi või embrüo kvaliteedi osas.
 • PGT-testimine koos IVF-i protsessiga on lisakulu.
 • Võib juhtuda, et PGT tulemusel ei ole patsientidel siirdamiseks sobivaid embrüoid ja see võib olla emotsionaalselt koormav.
 • Kuigi embrüo biopsia on üldiselt ohutu, on see invasiivne protseduur, mistõttu ei ole garantiid, et embrüo(d) ei saa vigastatud või kas nad elavad üle külmutamise- ja sulatamise protsessi enne embrüo siirdamist, eriti mitmekordse biopsia korral (kui embrüot külmutatakse 2 korda). Risk on siiski väga minimaalne.
 • Patsientidele ei avaldata embrüote sugu. Embrüote valimine sugukromosoomide järgi on Eestis keelatud, välja arvatud juhud, kui see hoiab ära lapse haigestumist raskesse soolisse pärilikku haigusesse.

Visulaaset ülevaadet antud protsessist võib näha allolevalt lingilt:

 • biopsy

5. päeva embrüo biopsia