Anna meile tagasisidet

Täname, et külastasite Next Fertility Nordic viljatusravi kliinikut. Selleks, et saaksime oma tööd veelgi paremini teha, on meile Teie tagasiside väga oluline. Küsitlus on anonüümne ja selle täitmine võtab aega mõni minut.

  1. Kuidas leidsite infot Next Fertility Nordicu kohta? *

  2. Kuidas hindate Next Fertility Nordic kodulehte? *

  Väga heaHeaRahuldavHalb

  Ettepanekud

  3. Kuidas hindate kliiniku esmast kontakti, suhtlust ja tagasisidet? *

  Väga heaHeaRahuldavHalb

  Ettepanekud

  4. Kuidas hindate koostööd kliiniku arstiga? *

  Väga heaHeaRahuldavHalb

  Ettepanekud

  5. Kuidas hindate koostööd kliiniku ämmaemandate ja õdedega? *

  Väga heaHeaRahuldavHalb

  Ettepanekud

  6. Kas saite personaalse raviplaani, protseduuride ja tulemuste kohta piisavalt informatsiooni ja tagasisidet? *

  JahOleks soovinud rohkem selgitusi

  Ettepanekud

  7. Millisel protseduuril käisite meie kliinikus? *

  Emakasisene inseminatsioon (IUI)Munarakkude punktsioonEmbrüo siirdamineRaseduse jälgimine

  8. Kas Teil esines protseduuri ajal või järgselt kaebusi / kõrvaltoimeid? *

  Ei esinenudEsines

  Kui esines, siis millised?

  9. Kas soovite jagada pikemalt oma kogemust Next Fertility Nordic kliinikust? *

  JahEi

  Minu kogemus:

  10. Kas soovitaksite Next Fertility Nordicut teistele viljatusravi vajavatele paaridele? *

  JahEi

  11. Kas võime Teie tagasisidet kasutada Next Fertility Nordicu kodulehel ja meie kliinikuga seotud sotsiaalmeedia kanalites? *

  EiJah, kuid soovin jääda anonüümseksJah – luban kasutada oma eesnime

  Minu eesnimi: