Oleme abiks terve beebi sünnil: 100 kliinilist rasedust 2023. aastal

Oleme abiks terve beebi sünnil: 100 kliinilist rasedust 2023. aastal

Protseduuride arvud

2023 aastal suurenes Next Fertility Nordic kliiniku protseduuride arv üle kahe korra võrrelduna 2022 aastaga. Täname, et meie kliinikusse jõuab üha enam patsiente, kellele saame olla abiks pere loomisel. IVF ja androloogia laboris tehtud protseduuride koguarvud on välja toodud diagrammidel. Kokku oli meil 2023. aastal 100 emakasisest inseminatsiooni (IUI), 181 kehavälise viljastamise (IVF/ICSI) ravitsüklit ja 206 embrüo siirdamise protseduuri (ET, FET). Lisaks külmutati 43 korral sotsiaalsetel põhjustel munarakke ja 17 korral seemnerakke. Spermaanalüüsi teostati kokku 432 korral.

Kliinilised tulemused

Oleme rõõmsad, et meie töö tulemusena saavutasime eelmisel aastal 100 kliinilist rasedust. Kliinilist rasedust (clinical pregnancy rate, CPR) tuvastatakse 6.-.7. rasedusnädalal ultraheliuuringu abil, kui on näha loote südametöö ja loote muna. Meie kliiniliste raseduste arv tõusis võrreldes 2022. aastaga koguni 17%. Tulemuste paranemisele aitasid kindlasti kaasa täiustused raviprotsessides, kaasaegne tehnoloogia ja kogenud meditsiinipersonali tihe koostöö. Doonormunarakkude kasutamisel oli kliiniliste raseduste määr 50% (n=78) ja alla 39 aastaste naiste rasestumine oma munarakkudega õnnestus 46% (n=94). Embrüote siirdamiseelse geneetilise testimisega (PGT) tõusis rasestumise tõenäosus >60%.

Labori võtme indikaatorid (key performance indicators, KPI)

Next Fertility Nordic laborid järgivad meditsiinilabori ISO15189 standardeid. See tähendab, et kõik meie tööprotsessid on täpselt kirjeldatud ja järgitud. Meie eesmärk on pidev parendamine ja patsientide rasedustulemuste tõstmine. Labori efektiivsuse hindamiseks võrreldakse igakuiselt kehavälise viljastamise töös olulisi tulemusnäitajaid (key performance indicators, KPI), mis on kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega (The Vienna consesnus, 2017). Viini konsensuse eesmärk oli välja töötada võtmeindikaatorid IVF laborite tulemuste ja kvaliteedi hindamiseks. Next Fertility Nordic kliiniku labori võtmeindikaatorid vastavad Viini konsensuse normidele. Näiteks, meie laboris viljastub vähemalt 71% munarakkudest, 40% embrüotest areneb 5.päevaks hea kvaliteediga blastotsüstiks, mis on sobilikud siirdamiseks või külmutamiseks. Peale külmutamist ja sulatamist säilib 94% blastotsüstidest.

Uued teenused ja tehnoloogiad

2023. aastal hakkas Next Fertility Nordic kliinik aktiivsemalt pakkuma embrüote siirdamiseelset geneetilist testimist (preimplantative genetic testing, PGT). PGT abil saab testida embrüote kromosoomide arvu (PGT-A), kromosoomide ümberkorraldusi (PGT-SR) või muutusi konkreetse geeni suhtes (PGT-M). Geneetiliselt terve embrüo siirdamine tõstab oluliselt kliinilise raseduse tõenäosust ja vähendab raseduse katkemise riski.

Võtsime esimesena Eestis kasutusele elektroonse tuvastussüsteemi RI Witnessing, mis kasutab RFID-tehnoloogiat (raadiosagedustuvastus) bioloogiliste proovide tuvastamiseks ja jälgimiseks. RI Witness abil on tagatud nii patsiendi bioloogilise materjali (sugurakud, embrüod), kui ka töös kasutatud tarvikute pidev jälgitavus.

Sperma kontsentratsiooni, liikuvuse, morfoloogia ja pH automaatseks hindamiseks võtsime kasutusele Lenshooke X1PRO sperma kvaliteedi analüsaatori. Lenshooke analüsaator hindab sperma kvaliteeti viljastamise päeval (IUI/IVF/ICSI). Lenshooke sperma eraldamise seadme kasutamine IVF/ICSI jaoks. Seade suudab tõhusalt vähendada seemneplasmast pärit lisarakkude hulka ja eraldada elujõulised spermatosoidid, millel on parem liikuvus, normaalne morfoloogia, DNA terviklikkus ja akrosoomide reaktiivsus. Võrreldes tavaliste sperma töötlemise meetoditega, peaks antud seadme abil prepareeritud proovi kvaliteet olema kõrgem.

Erialased täiendused ja koolitused

Laboritöötajad osalesid järgmistel seminaridel/konverentsidel:

 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) aasta kohtumine
 • Karl Ernst Von Baer´i seminar
 • Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts (EVES) kevadseminar
 • Nordic Fertility Innovation seminar
 • EVES-Merck´i viljakuskonverents
 • EVES „Spermaanalüüs ja selle interpreteerimine“
 • EDQM kvaliteedijuhtimine kudedega tegelevatele asutustele

Praktilised kursused:

 • Praktiline ICSI koolitus
 • Praktiline munarakkude külmutamise töötuba
 • Praktiline biopsia koolitus
 • Praktiline munarakkude sulatamise koolitus
 • Praktiline embrüo siirdamise simulatsioon

  Veebiseminarid:
 • Õhu kvaliteet IVF laborites
 • Kitazato virtuaalne külmutamise töötuba
 • Küberturvalisuse loeng
 • Labori harmoniseerimine
 • Patsientidele halbade uudiste edastamine
 • Uudsed viisid embrüo kultuuri hindamiseks
 • KVEKS-i uute õigusaktide tõlgendamine
 • Oksüdatiivne stress ja rakkude tervis